Az egyszarvú, Galahad és a Szent Grál

Amikor belemerülünk a Szent Grál keresésébe, akkor tisztába kell lennünk azzal, hogy voltaképpen mit is keresünk. A leírások, és utalások sokféleségében, akkor találhatjuk meg az aranyfonalat, ha felismerjük, hogy a jelképek, misztikus elbeszélések voltaképp a bennünk lévő és minket körülvevő dolgok összefüggéseit ábrázolják, és arra hivatottak, hogy segítsenek minket magasabb tudatossághoz jutni. Ha ezt sikerül megértenünk, akkor keresésünk közben lépésről lépésre szinte térképet kaphatunk arról, mi is kell lezajlódjon bennünk.


Szeretnénk felidézni, azt a fontos jelképet, mely a Szent Grál történetet és annak szereplőit segít nekünk mélyebben megérteni. Ehhez szeretnénk idézni Jan van Rijcanborgh – Misztériumállatok című könyvéből:

Az egyszarvú

Akinek alkalma van sokat utazni, az a világon sok helyen rábukkan egy karcsú állat ábrájára, az egyszarvú jelképére, mely többek között az angol királyi család címerét is ékesíti.
Az egyszarvú számos kút szobordísze, valamint faliszőnyegek és festmények kedvelt motívuma is. Mesék, mondák és legendák adnak hírt róla.
Az Ószövetség is többször említi, ám - fordítói munkássága iránti tiszteletünket megőrizve - meg kell mondanunk, hogy Károli Gáspár ezzel a jelképpel nem tudott mit kezdeni.

Luther Márton ugyanis a német nyelvű Bibliákban valóban egyszarvúról (Einhorn) beszél, míg Károli - a változatosság kedvéért - egyszer vad bivalynak (Mózes IV. könyve 23:22: Isten hozta ki őket Egyiptomból, ereje mint a vad bivalyé), másszor vadszamárnak és bölénynek (Jób 39:12: Akar-é szolgálni néked a bölény?), majd bivalyfiának fordítja (29. Zsoltár: Az Úr szava cédrusokat tördel; összetöri az Úr Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.)
Az egyszarvú kétségen felül magasságos szellemi eszmény jelképe, mely egyértelműen, „egyszarvúan” a magasabb, isteni természeti rend értékeire irányul.

A leírások szerint az egyszarvú hófehér, és arany nyakörvet visel. Ez az új és tiszta akaratra utal, mely a szellem vezetése alatt áll. Az egyszarvú ezek szerint rendkívül jelentős jelkép. Élőlényként a természetben nem fordul elő. Egyes festmények fehér lónak ábrázolják, homlokán hosszú, csavarodott arany szarvval.

Galahad és a Szent Grál

Artur király és asztaltársaságának pompás legendája lovagok kalandjait ecseteli, akik kivonulnak a szent Grál keresésére. Közülük csak négyen hivatottak a Grál-rejtély megélésére.

Bűnös állapota miatt az első a Grált csupán álmában pillantja meg.
A második kénytelen visszatérni a világba, hogy a Grált hirdesse, magasabb fokra még nincsen felkészülve.
A harmadik lovag, Parzifál, az ösvényen számos bukás és talpra állás után a Grál őre, Grál-király lett.
A negyedik pedig, Galahád, a tudó és beteljesítő - a beavatott - belépett a Grál fényességébe.

Figyelemre méltóak a Galahád új akarati állapotáról szóló leírások.
Azt mondják például:

„Galahád pillantása végigsiklott a lovagok társaságán, az asszonyokon és leányokon, a kerekasztalon, a széken, melyen arany felirat ragyogott.

- Uram, palotád gyönyörű, de nem maradhatok itt. Kint vár a lovam. Nem tudom hová visz, de nem is firtatom. Feladat vár rám, melyet teljesítenem kell. Saját kívánságaimra gondolnom sem szabad. Isten veled Uram.

Meghajolt a király előtt és elhagyta a termet. Az utána siető lovagok az udvarban fehér lovat pillantottak meg, melyre Galahád felpattant, és elvágtatott.”

Legendákban és mondákban a ló egy magasabb rendű, lendületes csillagerőre utal, melyet asztrális erőnek is neveznek. A fehér pedig a tisztaság színe. Aki elért Galahád szellemi fokára, az teljesen ráhangolódott az isteni akaratra. A dolgok nem az ő vezetése alatt állnak, hanem minden órában a magasabb rendű akaratnak vannak alávetve.

Teljes Önátadás

Más helyeken a teljes önátadásba vetett bizalmáról olvashatunk:

„Galahád előtt zöld ruhás, fekete hajú szép asszony áll, Nimué, a Tó Asszonya.
- Már vártalak - üdvözli Galahádot.
Galahád leszáll a lóról, meghajol és udvariasan köszönti.
- Magányos lovag vagy, Galahád - szól Nimué. - Hol a pajzsod? Pajzs nélkül indulsz ily nagy útra?
- Úrnőm, reggel még kardom sem volt. Nem kerestem, mégis kaptam egyet. Ha pajzs kell, bizonyára időben hozzájutok.
- S ha nem, Galahád?
- Úgy pajzs nélkül keresem a Grált.
- S ha a Grált sem találod?
- Ez nem kérdés számomra, Úrnőm. Megbíztak a keresésével. Ennyi elég nekem.”


Jó véget!

Ez a néhány rövid megvilágítása a jelképek mélyebb gnosztikus értelmezésének, lehet hogy újszerű az Ön számára, lehet idegen, de az is lehet, hogy lénye legmélyén nagyon is igaznak ismeri fel őket. Mindenesetre abban nem kételkedünk, hogy egy fontos lépéshez jutott a Grál keresésének útján, s reméljük, hogy Galahadként viheti jó véghez útját.

Kapcsolódó galériák

Az Unikornis

Az Egyszarvú fehér lóhoz hasonlatos, és csavarvonalas szarva a legfőbb célra való irányulást, a mindenség középpontja felé csavarodó spirálist, a lét egyetlen célja körül keringő galaxisokat jelképezi. Az Egyszarvú megállíthatatlan, szinte láthatatlan lény, és a legenda szerint csak az láthatja meg, aki saját mélységeibe elmerülve teljes csendben van. Főként szűzzel ábrázolják, mely a Szellemre nyitott lelket szimbolizálja.