Mi is a Grál valójában?

A Szent Grál az emberiséget mélyre bukása óta kíséri, várja, hívja, itt van a jelenben és a jövőben is itt lesz, az idők végezetéig, mert „ Isten nem hagyja el kezeinek alkotását”.
Mi is a Grál valójában?
Ennek a kérdésnek a megértése nem is olyan egyszerű, mert egy fejlődési folyamatot feltételez, melyben az én-tudatnak alább kell szállania, a lélektudatnak pedig növekednie kell.
Grál az örökkévalóság felé tartó Lélek misztériuma.
A Grál-edény a Szellem erőivel megtöltött kráter.
Egy erőtér, melyet a mindent megújító Krisztus szeretetereje tölt meg, az arra vágyakozók törekvésére adott válaszként, az emberiség szolgálatára. Aki ezzel az erővel kapcsolatba kerül és befogadja, annak ezzel dolgoznia is kell. Ez az Excalibur, amelyről Máté evangéliumában olvashatunk, „Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak (a Földre) hanem, hogy fegyvert”.

Ezzel a karddal vívja Parszifál is harcait, hogy majd újtudatos lényként embertársait szolgálhassa. Az egyre tudatosabb irányulással, melyben mindenek felett a Szellemlélek születése a cél, a Grál távolról is táplál minket és az igazi belső felismerés örömével ajándékozza meg azt, aki az utat valóban járni akarja és sok csalatkozás, fájdalom és szenvedés után énje eléggé összetört ahhoz, hogy teljes önátadással tudja mondani, „Atyám, legyen meg a Te akaratod” és ennek következtében megszülethet szívében a „Szent Vágyakozás”.

A történelmet át meg átszövi a Grál legendákról szóló történetek sokasága.
Ebből csak néhányat említenék meg:
A Kelták Grál Legendája
Az Artus Monda
Parszifál
Galahád

A Szent Grál Legendája, miszerint a Grál az a Kehely, melyet Jézus, az Úr használt a Szent Úrvacsoránál. A monda szerint ebben fogta fel Arimathiai József a keresztre feszítettnek a vérét, ami után a Grált oltalmába vette.

Az igazság keresőjének magának kell a Grált elkészítenie, hogy azután Jézus, az Úr vehesse használatba.

A Grál legendák olyan spirituális utat mutatnak, amelyek a Gnózisban gyökereznek és melynek az életben megvalósított gyakorlattá kell válnia. A Grál vár felé haladva, vagyis saját mikrokozmoszunk szíve felé, komoly ellenséggel, az én-rögeszme csapdáival szemben kell megvívni a harcainkat, tehát minden földire való irányulás elé a Grál keresését kell helyezni.

A Grál Kelyhét anatómiailag három idegfonat jelöli: a gége, a tüdő és a szív plexus-körök. A Szent Kehely talpa a szívben van, szára a tüdőkön helyezkedik el, felső részét a gégerendszer képezi.

…És egyszer majd kehellyé válva
Az élő láncba kovácsolva
Álljunk az örök szeretetfolyamatban
És nyújtsuk át a számtalan
Utánunk jövőnek
A Grált – a Kelyhet.