A Grál mondakör

Minden népnek megvannak a maga történetei, mondái és meséi. A bennük szereplő feladatokkal és problémákkal, valamint ezek leküzdésével hatnak a néptudatra.
 
Közülük a legfontosabbak a misztériumiskolákból erednek.
A János evangéliumról szóló előadásaiban Rudolf Steiner elmondja, hogy Atlantisz pusztulása után a misztériumokat szétválasztották egy déli (pl. egyiptomi és palesztínai) és egy északi, a druidákhoz tartozó áramlatra.

A déli misztériumiskolákban Krisztus eljövetelét készítették elő az anyagban, míg az északi áramlatban, tehát nyugaton is, a Grál-misztérium által a kozmikus Krisztusért dolgoztak. A két irányzatot Arimathiai József kapcsolta össze, aki az utolsó vacsora kelyhét Jeruzsálemből az angliai Glastonburybe vitte.

A Grál gyökerei az időn kívül vannak. Végtelen hosszú idő óta hív, és határtalan türelemmel vár mindenkire.!
A druidák, mondja Steiner, az éteriben látták a golgotai misztériumot, és várták a küldöttet.

Sok történet kering Merlinről, Artúr vagy Artus királyról és a Grálról.
Nem beszélhetünk azonban a történetről. Amit itt most feltárunk, az sok apró részlet egyfajta összefoglalása, amelyben egy vörös fonal ismerhető fel. Ennek a vörös fonalnak ki kell vezetnie bennünket a puszta történetből, és fel kell ismertetnie benne a lélek beszédét közvetítő mítoszt,
amely ma is eleven, és minden ember számára érthető.