A lovagok feladatai

A lovagok feladatai közé tartozott a kalandok keresése, hogy harcoljanak a világban lévő gonosz ellen.
Nemcsak a földi lovagok ellen vívtak kardcsatát, hanem sok történetben a másvilág erői is megjelentek. Az elbeszélésekben a kelta mitológia képei és jelképei is felmerültek. Ezen a képen Lancelotnak kellett egy kínos helyzetből megmentenie Guinevrát, aki egy toronyban raboskodik, melyet oroszlán őriz. Bejáratát csak egy folyón átívelő éles kardon lehet megközelíteni, mintegy a penge élén.
Ez emlékeztet arra a feladatra, amit a jelöltnek kellett megoldania a druidáknál, amikor a túlvilágra ment. Élesre fent kardon kellett átkelnie egy szakadék felett, amelyben sárkány lakott. Felegyenesedve kellett átfutnia, és amikor rátette a lábát a kard élére, hatalmas vihar kerekedett. Ha nem irányult erősen a célra, és nem volt eléggé elszánt, akkor nem tudta megoldani a feladatot.