Merlin, Arthur Király és a Grál

A gonosz legyőzése

Az úgynevezett gonosszal történő bánásmód egyik fajtája

Artúr

Az Artúr-monda két síkon játszódik, egy földi, magas ideálokkal jellemezhető profán síkon, és a spirituális szinten.

A lovagok feladatai

A lovagok feladatai közé tartozott a kalandok keresése, hogy harcoljanak a világban lévő gonosz ellen.