A Grál misztériuma korszakunkban

A világ tele van Grál keresőkkel

Az ismert Grál-legendák csupán igen szerény képet nyújtanak
arról az óriási hatásról, amelyet egykor a Grál-üzenet kifejtett.
Ezek olyan spirituális utat mutatnak be, amelynek még a mai
ember modern és zaklatott életében is nagy jelentősége van.
Forrásuk a Gnózisban, az egyetemes igazságban van, melyet
az ember képes befogadni és egy élő, megújító gyakorlatban
ki is tud hordani.

A GRÁL ÉLŐ VALÓSÁG!

Az emberben ott szendereg egy mindeddig ismeretlen nézet, a Grál nézete. A rózsakeresztesek szerint a földi élet igaz célja nem más, mint ennek az elemnek a fölébresztése, hiszen ebben rejlik a megszabadulás útja. Az ősi Grál-legendák még ezekben a viharos és bizonytalan időkben is sokak szívét megérinthetik, hiszen arról tanúskodnak, hogy ezt az ősi belső ösvényt még ma is – sőt mindenekelőtt ma – be lehet járni. Az, hogy az ösvényt be lehet járni, nem jelent mást, mint hogy a mai kereső – éppúgy, mint Artúr király Kerekasztalának lovagjai – részesülhet a magasabb világban.

Gecsemán csodás kertje és a Szent Grál

Ki ne ismerné Gecsemán kertjében történt csodálatos eseményekről szóló tudósítást, bizonyára akihez eljutott az a szíve mélyén megsejtette, hogy mély értelme van ennek a bibliai történetnek.

A Grál misztériuma korunkban

Az örökkévalóság újra és újra beereszkedik az időbe

Emberemlékezet óta szüntelenül megnyilvánul, eposzok, mondák, evangéliumok, legendák és mesék formájában.
Ezek az alkotások az ember magas származásáról, az időbe való beleveszéséről és a visszaút hősies kereséséről szólnak..

A Grál legenda a középkor legnagyobb misztériuma.