Vendégkönyv

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező!


Kép betöltése...

Zsolt 2011. július 07. 17.25

"A pimandrikus állapotot még szintén sok nehézséget okoz, és távolról sem nevezhető tökéletesnek. Mert a jelölt ebbe az állapotba nem transzfigurált, hanem egy transzmutált személyiséggel lép be, vagyis egy természetszülte személyiséggel, mely néhány változtatásnak lett alávetve. A transzfigurációt mindig transzmutáció előzi meg. A fent említett pillanatban tehát a jelöltnek még nincs meg az az új személyisége, amelyet teljes mértékben az új lélekállapot világából, a hatodik kozmikus területről kell kiemelnie. Ennek az új személyiségnek még meg kell jelennie, még ki kell alakulnia. Csak egy új lélek van, egy arany menyegzői ruha, mely a jelöltet beburkolja. A szellemlény behatolása létrejött, aminek következtében a menyasszony találkozik a vőlegénnyel, tehát kezdetét veheti C.R.C. atyánk kémiai menyegzője, a transzfiguráció. Képzeljék el ezt az állapotot. A szellem behatolt. Pimander egy lett a lélekkel. És az újszülött lélekember kiemelve érzi magát. Tudatában van a hét sugárnak, és a hét sugárral fel tud szállni a mindenségbe, és le tud szállni bárhová, ahová a tudata akarja vezetni őt. Tudja, hogy halhatatlan, átéli a halhatatlanságot. Szellemlelkével, a kedéllyel vagy elmével valóságosan felfog és megismer mindent, ami a földön, a mennyben és a menny fölött van. Átlátja a magasztos Istenség dicsőséges és nagyszerű tervét: mert ezt a tervet az ilyen kiváló, az ilyen kiemelkedett minden dologban meglátja. Tehát látja a jót, az egyetlen, önálló jót. Ebben az állapotban azonban mégis tudatában van egy természetszülte személyiséggel való kapcsolatának. Ismételten a haláltermészetben találja magát, egy oly határtalan társadalmi megzavarodásban, oly butában és rettenetesben, hogy ez számára szinte kígyókkal és férgekkel teli veremnek tűnik. Ezért a haláltermészetben való tartózkodását a sors csapásának érzi. Emiatt minden előző helyzetnél erősebben, határozottan és elvből elutasítja a hamuszürke valóságot. Levon belőle minden következtetést, hogy feljuthasson az Egyhez és egyetlenhez. Ugye érthető, hogy a „testi és testetlen dolgok elutasítása” itt a dialektika anyagszférájára és tükörszférájára vonatkozik? A haláltermészet minden talmi aranypompája és aranyfüst díszlete a kiemelt testvér számára az abszolút semmit jelenti. A fent ecsetelt legnagyobb dicsőség állapotában azonban, holott mellette van ijesztő árnyként a rettenetes nyomorúság tapasztalata is, amelyet legtöbbször egy nagyon gyenge testben kell átélnie, a testvér elnyerte, megkapta a szent Grált. Mert a Szent Szellem kitöltése a főszentélybe, ami által a lelkület megérinttetett: ez a Grál. A Grál megajándékoz egy új reggelre-ébredéssel, ugyanakkor nyilvánvalóvá, láthatóvá válik a kimondhatatlanul fekete éjszaka is. Ez persze nem véletlen. Ebben az állapotban, hogy nem világi, mégis a világban van (de mennyire!) az illető testvér két területen hathat, két területen szolgálhatja a Logoszt. Az élő lélekállapot világában, az Arany Fej területén, de a haláltermészetben is. Az ilyen ember ettől a pillanattól kezdve egészen más módon tehet szolgálatokat; és tesz is, mert erre örömmel mond igent. Íme, ez a szent Grál. Ez tehát az isteni pohár. Egyrészt megszabadulás, másrészt szolgálat. Szolgálni tudni a megszabadultság miatt, és megszabadulni a munka alapján. Egyrészt új fájdalom tapasztalata, belépés egy újabb fájdalom állapotába, másrészt mérhetetlenül fennkölt, nagy megdicsőítés. Egyrészt a kérelem: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár”, másrészt a pohár teljes kiürítése: „mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied”. A keresztút elfogadása egészen a feltámadás reggeléig; a feltámadás reggele után pedig újra leszállni önként, panasz nélkül. Ez a szent Grál. A szabadság, a megszabadultak bére mindig is áldozatban és áldozat árán születik. "


Zsolt 2011. július 07. 17.14

Nincsen Grál. Nincsen Kehely. Van: az örök anyag,,amelyben formaként megnyilvánul a teremtés Ős ereje. Isten(akár Ős Ten) Van: az ős anyag, van a Mindenség női nézete. Van Mária a Szűz, és van Mária a Kincse házból való, Magdalena. Vagy Te a Grál. Nem kell tovább keresni.


Ilona 2011. január 06. 22.19

Szép kivitelű oldal - ami manapság ritka! Hasznos kivitelű - ami még ritkább . Gratulálok hozzá!


Sára 2010. október 17. 17.52

Nagyon érdekel az Arthúr-mondakör, és próbálok összeszedni egy kis infót Galahadről és Guinevere-ről, csak sehol nem találok semmi konkrétat. Tud valaki valamit Guinevere származásáról???


Árvai Péter 2010. október 14. 11.25

Bálint: A Szent - Grál mindenképpen egy erő és jelkép. A Keresztény mondakör alapján egy tárgy, ha szó szerint értelmezzük, és egy szellemi erő ha a dolog mélyére hatolunk... http://lectorium.hu n találhatsz bővebb tájékoztatást.